Asociația Furnizorilor de Produse Medicale (AFPM) se alӑtură eforturilor depuse de autorități în limitarea efectelor COVID-19

Redactia Saptamana Medicala

Asociația
Furnizorilor de Produse Medicale (AFPM), asociație care reprezintă, pe piața
din România, industria mondială de tehnologie medicală se alătură, pe această
cale, în numele membrilor ei, efortului autorităților de prevenire, stopare și
combatere a răspândirii COVID – 19 în rândul populației.

Membrii
AFPM sunt preocupați de găsirea unor soluții viabile pentru problemele cu care
se confruntă societatea actuală. Având ca prioritate principală colaborarea
continuă cu autoritațile pentru soluționarea nevoilor cetățenilor, personalului
medical și ale guvernului, membrii AFPM se alătură eforturilor depuse de
autorități prin păstrarea permanentă a contactului cu aceștia și depunerea
tuturor eforturilor pentru asigurarea livrӑrii constante și la timp a
materialelor necesare desfășurării actului medical în condiții optime de
calitate.

În
acest sens, identificăm trei aspecte cruciale:

  Identificarea de teste specifice de diagnosticare. Testele sunt de importanţӑ esenţială din douӑ motive principale:
  identificarea persoanelor afectate de virus şi stabilirea modului ȋn care
  virusul COVID-19 se rӑspȃndeşte, pentru a permite autoritӑţilor din domeniul
  sӑnӑtӑţii sӑ stabileascӑ o strategie de rӑspuns adecvată. În prezent, există pe
  piața mondială un număr de 28 de teste diagnostic in vitro cu marca CE,
  majoritatea fiind dezvoltate în afara Europei. “Industria şi-a mobilizat resursele la capacitate maximӑ de producţie
  şi depune toate eforturile necesare pentru a asigura profesioniştilor din
  domeniul sӑnӑtӑţii, autoritӑţilor şi pacienţilor suportul necesar pentru
  prevenirea şi combaterea virusului”
  , subliniazӑ Serge Bernasconi, CEO
  Medtech Europe
  Echipament de protecție (măști, mănuși,
  costume de protecție etc.), pentru personalul medical implicat, rolul acestora
  fiind critic, iar exercitarea profesiilor medicale în condiții de maximă
  securitate, imperativ necesar. Industria producӑtoare de echipament de
  protecţie şi-a mӑrit capacitatea de producţie pe plan mondial, colaborȃnd
  deplin cu autoritӑţile din ȋntreaga lume, prin prioritizarea accesului la
  echipamente cӑtre personalul medical aflat ȋn prima linie a efortului de
  combatere a noului virus.
  Dispozitive destinate
  respiraţiei asistate –
  echipamente necesare ingrijirii
  pacienţilor cu simptomatologie severӑ, contribuind la un rӑspuns adecvat al
  sistemului sanitar ȋn faţa acestor cazuri severe.

AFPM
subliniază că în aceste momente, identificarea celor mai eficiente măsuri în
privința limitării efectelor COVID – 19 implică efort și colaborare din partea
tuturor: autorități, asociații și societăți profesionale, companii private,
mediul academic și societatea civilă. Numai prin colaborare și dialog putem
găsi împreună soluții rapide, eficiente și responsabile. Asociația Furnizorilor de Produse Medicale (AFPM) se alӑtură eforturilor depuse de autorități în limitarea efectelor COVID-19

Ca
de fiecare data, industria tehnologiilor medicale işi ia ȋn serios rolul de
contributor direct la soluţionarea acestei probleme de sӑnӑtate publicӑ, cu
implicaţii la nivel mondial. Ca și în cazul celorlalte focare epidemiologice
din trecut (SARS 2002, Ebola 2013 si 2018 etc.), industria tehnologiilor
medicale continuӑ sӑ aibӑ un rol extrem de important ȋn combaterea acestor
ameninţӑri.

AFPM
va continua sӑ colaboreze cu autoritӑţile romȃne, precum şi cu cele europene şi
internationale (prin intermediul organizaţiei europene MedTech Europe), pentru
a contribui la pregӑtirea sistemelor de sӑnӑtate şi echiparea acestora cu
tehnologia necesarӑ pentru combaterea noului virus.

Sursa

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *